Half oktober zijn wij door het productie team van MAX maakt mogelijk benaderd met de vraag of we mee wilden werken aan de wens van Mevrouw de Keizer. Door het verlopen van het grafrecht op het graf van haar in 1995 overleden echtgenoot, zou het graf geruimd worden. De wens van Mevrouw de Keizer was om van de dekplaat van het bestaande grafmonument een 3-tal herdenkingsplaten te maken.

Het was voor Artifex Grafmonumenten vanzelfsprekend belangeloos aan deze wens mee te werken. Op  24 december werd de overhandiging van de herdenkingsplaten door Jan Slagter in de grote kerk in Den Haag aan Mevrouw de Keizer en haar twee zoons uitgezonden.

Bekijk de video

Klik op deze link en bekijk vanaf 29:36 de overhandiging door Jan Slagter aan Mevrouw de Keizer.